ˆ

Informacja publiczna nieudostępniona w BIP.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja publiczna nieudostępniona w BIP

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-23 11:02:20

Informacja ogólna

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek lub w formie ustnej/pisemnej bez wniosku - jeśli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeśli podmiot który udostępnia informację może ponieść jakieś koszty związane z formą udostępnienia informacji bądź z jej przekształceniem, może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.
Dostęp do informacji publicznej może być ograniczony na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych i innych szczególnych przepisów.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:
  • Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin
  • e-mail:
  • poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Kuszka Data wytworzenia informacji: 2016-09-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Kuszka Data wprowadzenia do BIP 2016-09-23 11:02:20
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stasiukiewicz Data udostępnienia informacji: 2016-09-23 11:05:37
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Zmysłowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-24 12:40:15
Artykuł był wyświetlony: 2751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu