ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Starosta Sulęciński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-20 13:18:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to  rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030).
 
Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:
 • osoby, które nie ukończyły 26. lat
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • osoby, które ukończyły 65. lat
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz złożenie oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 •  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • kombatanci
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 • osoby, które są w ciąży
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę. 
 
 Co obejmuje nieodpłatna pomoc  prawna?
 Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 
 Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
 Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób  będących w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
 Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 
Jakie są zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej?
 • nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski
 • przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobiście osobie uprawnionej, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość
 • nieodpłatnej pomocy prawnej nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych,                        z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.
 •  adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej                      na obszarze powiatu
 • adwokat lub radca prawny dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania                 i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc
 • nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie
 
 
Począwszy od 1 stycznia 2018 r. na terenie Powiatu Sulęcińskiego pomoc prawna udzielana będzie w dwóch punktach, zlokalizowanych w Sulęcinie:
       
Punkt I
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ul. Lipowa 18b
czynne:  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni
 
Punkt II
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie im. Unii Europejskiej ul. Witosa 49
Centrum Kształcenia Ustawicznego (budynek warsztatów mechanicznych)
czynne: 
poniedziałek w godzinach 15:00-19:00
wtorek, środa i czwartek w godzinach od 13:00-17:00
piątek w godzinach 9:00-13:00
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni.
Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z siedzibą w Zielonej Górze
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Apanowicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Kuszka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-20 13:18:14
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stasiukiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-20 13:45:01
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Zmysłowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 07:53:04
Artykuł był wyświetlony: 1211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu